ruderus_design_ab
grafisk_form design konst musik start

grafisk_form

kunder

Väggklocka Astro

Väggklocka som supernova. Det behövs inga siffror för att man ska se hur mycket en analog klocka är.
Design: Håkan Rudérus 1988.