ruderus_design_ab
grafisk_form design konst musik start

grafisk_form

kunder

organum

anna

phx

petrus

astro

adam

Bokhyllan Aero
Bokhylla med svagt lutande hyllplan. Inga bokstöd behövs. Hela bokhyllan är fristående – inga fästen i vägg – och kan placeras var som helst, som avgränsning eller två hyllor med ryggen mot varandra fritt i rummet. Hyllorna ”svävar fritt" – därav namnet. Härdlackad MDF med hyllramar i stål. Upphovsrätt: Håkan Rudérus. Mönsterskyddad 1988.