ruderus_design_ab
grafisk_form design konst musik start

grafisk_form

kunder

Grafisk formgivare
Håkan Rudérus är civilingenjör (biotekniker) och docent. Han har varit anställd som forskare, lärare, handledare och forskningsadministratör vid Tekniska Högskolan i Stockholm, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Köttforskningsinstitutet och Uppsala universitet (adjungerad professor) samt har bedrivit egen konsultverksamhet, främst inom livsmedelsområdet.

Han har därefter utbildning i grafisk design från Folkuniversitetet (lärare Gerold Propper) och Forsbergs skola samt allmän formgivning från Beckmans School of Design. Han har också sysslat med publicistisk verksamhet bl a som skribent och som ordförande i redaktionsrådet för tidskriften Livsmedelsteknik (Livsmedel i Fokus).