ruderus_design_ab
grafisk_form design konst musik start

grafisk_form

kunder

• Exempel på tidigare uppdrag

Här nedan finns exempel på uppdrag som vi gjort för olika kunder.
Alla länkar öppnar i ett nytt fönster. För att komma tillbaka hit, stäng fönstret.

Vi sköter också uppdateringar av webbplatser åt ett antal kunder.

• Häggström Life Science: Grafisk profil.

• Uppsala storband: Webbplats.

• Lars-Åke Svenheden, konstnär: Webbplats med bildgalleri.

• Ösmo-Torö församling: Informationsbroschyr om Ösmo kyrka och dess sevärdheter.

• Jesuiterna i Sverige: Design och uppbyggnad av webbplats. Ny grafisk form för tidskriften Signum.

• Strängnäs stifts kyrkosångsförbund: Webbplats.

• Karlstads stifts kyrkomusikerförening: Webbplats.

T A Fredriksson Ekonomikonsult: Grafisk profil och webbplats.

• Ösmo-Torö församling: Design och uppbyggnad av webbplats.

• Wermländska Sällskapet i Stockholm: Diplom.

• University of Essex Choir: Logotyp i svartvitt.

• Knivsta Kammarkör: Logotyp.

• Knivsta Kammarkör: Webbplats.

• Education Quality Partner, EQP: Grafisk profil, kontorsmaterial, produktblad, vykort.

• Knivsta kommun: Folder – Knivsta i siffror

• Nystromer Avionics: Logotyp

• Innovationsbron Uppsala: Design, driftsättning och löpande underhåll av webbplats (länk till webbplats, öppnar i ett separat fönster, för att komma tillbaka – stäng fönstret). OBS! Denna webbplats är inte längre i bruk, eftersom de lokala Innovationsbroarna uppgått i ett gemensamt bolag.

• Grundvattengruppen: Logotyper och grafiska profiler för tre samverkande konsultföretag. Design av gemensam webbplats.

• SF Geologic AB: Webbplats.

• Artesia Grundvattenkonsult AB: Webbplats.

• Centrum för Klinisk Prövning av Livsmedel, KPL: Logotyp, grafisk profil, presentations- och marknadsföringsfoldrar.

• Diakonivetenskapliga Institutet, DVI: Logotyp, grafisk profil, foldrar och rapporter.

• Sveriges Kyrkosångsförbund: Produktion av medlemstidningen KörJournalen, div foldrar, diplom och kort, nothäften, skrifter, visitkort, design och produktion av webbplats.

• CYB, Centrum för Ytbioteknik: Symbol, presentationsfolder, mapp och brevpapper.

• Inge Karlsson Handels AB: Design, produktion och löpande underhåll av webbplats.

• Riksförbundet Svensk Trädgård: Grafisk form och produktion av tidningen Hemträdgården. Foldrar, trycksaker och marknadsföringsmaterial.

• MLR Chefsutveckling: Logotyp och Grafisk profil. Design och produktion av webbplats.

• Sestra HB: Grafisk profil.

• Adtoner: Logotyp, visitkort, kontorspapper.

• Inflight Media: Logotyp, grafisk profil, kontorspapper, visitkort, design.

• Music Weeks in Sweden: Logotyp.

• Hamilton Skogskonsult AB: Logotyp.

• Åbergs Schakt AB: Logotyp.

• Medicinhistoriska Föreningen: Föreläsardiplom.

• Svensk Förening för Lymfologi: Logotyp, visitkort och brevpapper.

• Nictri Media AB: Logotyp, visitkort och brevpapper.

• Stabby Montessoriförskola: Informationsfolder.

• Jordbruksverket: Folder med EU-regler för slaktbranschen, arbetsplatskort, OH-bilder.

• SLTF, Svenska Livsmedelstekniska Föreningen: Grunddesign och modernisering av branschtidningen Livsmedelsteknik, programfolder Livsmedelsdagarna 2002, diplom till mottagarna av Livsmedelspriset.

• Heros Aquajet: Marknadsföringsfolder.

• Ci Development: Design och produktion av webbplats.

• CEF, Centrum för Entreprenörskap och Företagsutveckling i Uppsala: Marknadsföringsfolder, informationsblad, affischer, annonser mm. Design och produktion av webbplats.

• SLU/KOD´N: Inbjudningsfolder.

• Genetikcentrum i Uppsala/doktorander: Inbjudningsfolder, marknadsföringsfolder.

• Chefsskolan: Logotyp, kontorspapper, mässmaterial, affischer, kursskrifter, design och produktion av webbplats.

• Mobilsågen: Logotyp, annonser.

• Gralde Management Consulting AB: Grafisk profil.

• arbetsgruppen Kyrklig Förnyelse, aKF: Programfoldrar, omslag till programfolder.

• Husby-Långhundra hembygdsförening: Logotyp–symbol, föreningsblad, design, produktion och underhåll av webbplats.

• Accurat Information/Trosabygdens Teknik AB: Kommuninformation om vatten, avlopp och sophantering.

• Johannesbergs Golf & Country Club: Medlemsblad.

• Johnsons Inflight News: Omarbetning av logotyp, design och illustration av julkort. (Företaget är sedermera ombildat till Inflight Media International AB.)

• IFAU, Institutet för Arbetsmarknadspolitisk Utvärdering: Omarbetning av grafisk profil, grafisk design och produktion av intern webbplats.